Разделы сайта
Главные новости
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ОСВІТИ ДОПОМАГАТИМЕ У РЕФОРМУВАННІ СИСТЕМИ ОСВІТИ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СТВОРЕННІ ЦЕНТРІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Про це йшлося під час робочої зустрічі представників Державної служби зайнятості та Європейського Фонду Освіти, яка відбулась 3 лютого у Києві.
«Зараз у службі зайнятості проходять реформи. Одне з завдань майбутнього Національного агентства зайнятості – здійснити перегляд нині діючої системи освіти у навчальних закладах, які знаходяться у підпорядкуванні державної служби зайнятості. Ми плануємо запровадити дистанційне навчання та застосувати новітні технології, хочемо проводити вебінари, онлайн-курси, відео лекції тощо. Такі новації дозволять зробити нашу освіту більш мобільною та розширити можливості доступу до неї більшій кількості безробітних», – зазначив заступник Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Сергій Кравченко.
На думку С. Кравченка, успішне реформування системи освіти Служби можливе лише у випадку якісного прогнозування потреб ринку праці. До відома, на базі інституту підготовки кадрів ДСЗ заплановано створення Науково-дослідного центру моніторингу та прогнозування. Для результативного впровадження нововведень службі зайнятості необхідна експертна допомога та міжнародний досвід, насамперед держав-членів Європейського Союзу, яким у повній мірі володіє Європейський Фонду освіти.
Спеціаліст з політики професійно-технічної освіти ЄФО Маргарета Ніколовська розповіла, що спільно з партнерами перед їх Фондом стоїть завдання розробити план дій щодо нової концепції у сфері професійно-технічної освіти в Україні. Також М. Ніколовська поінформувавла про те, що в Україні започатковується новий проект ЄС, який буде підтримувати започаткування малого та середнього підприємництва. Мета цього проекту – створити центри, які будуть підтримувати бізнес у певних регіонах країни. За їїсловами, для ефективного впровадження цієї програми необхідна допомога державної служби зайнятості. Крім того, ЄФО працює над започаткуванням інших проектів в Україні.
Експерт ЄФО Хосе Мануель Галвін наголосив, що основні напрямки роботи їх організації – аналіз впливу нового законодавства на роботу професійно-технічної освіти в Україні; розробка критеріїв для реформування мережі закладів професійно-технічної освіти; поради для міністерств, які долучаються до реформування освіти; розподіл ролей у системі освіти у процесі реформування. Іноземний фахівець запропонував долучитись службі зайнятості до їх роботи та надати пропозиції для подальшої співпраці.
За результатами зустрічі сторони домовились, що подальша співпраця має здійснюватись за такими напрямками: розробка методології стосовно прогнозування ринку праці; сприяння у створенні Науково-дослідного центру моніторингу та прогнозування на базі ІПК ДСЗ; запровадження дистанційного навчання у систему освіти Служби; вивчення міжнародного досвіду щодо запровадження сучасних інформаційних технологій у систему освіти; допомога впровадженні сучасних інформаційних технологій в освітній процес.
До відома, з 2010 року за сприяння ЄФО в Україні реалізується Туринський процес. Учасниками цього проекту є 27 країн, мета якого аналіз професійної освіти на основі статистичних даних, що дозволяє моніторити тенденції розвитку, розробляти прогнози, а також обмінюватись досвідом у сфері професійно-технічної освіти між країнами-учасниками.
Тезисы сессии Всемирного экономического форума в Давосе
За последние 35 лет инновации и новые технологии кардинально изменили нашу жизнь. Это стало одной из основных предпосылок для пересмотра системы образования разных стран. Выполняет ли система образования свои основные функции сегодня и какие изменения на подходе? Какое образование нужно молодым, чтобы понимать мир завтрашнего дня? Эти вопросы обсуждали эксперты мирового уровня во второй день Давосского экономического форума.
Участники дискуссии:
Йоханн Шнайдер-Амманн - президент Швейцарии и член Федерального совета, министр экономики
Анжела Хоббс - профессор общественного понимания философии (Professor of the Public Understanding of Philosophy) Шеффилдского Университета
Джимми Уэйлс - один из создателей Википедии, предприниматель, основатель и почетный председатель попечительского совета Фонда Викимедиа
Гордон Браун - экс-премьер-министр Великобритании, специальный посланник ООН по образованию
Алан Дехейз - главный исполнительный директор, Adecco Group
Модератор:
Сюзан Вилле - журналист и ведущая швейцарского телевидения SRF.
Сюзан начала сессию со слов Альберта Эйнштейна: "Образование - все, что остается после того, как забывается все выученное в школе".
Мир глобализируется и изменения происходят все быстрее. И, конечно, общество становится цифровым. Эти фундаментальные изменения влияют не только на нашу работу, но и на сферу образования.
Сегодня квалифицированный труд намного более популярен. Но важно не забывать, что мы с вами живем во времена Четвертой промышленной революции.
Если бы вы давали лекцию для широкой аудитории на тему влияния Четвертой промышленной революции на образование, какими были бы ключевые моменты вашей речи?
Йоханн Шнайдер-Амманн: Сегодня важно, чтобы образование давало людям навыки и личностные ценности. Мой посыл к аудитории в первую очередь касался бы ценности и индивидуальности каждого. Это был бы, скорее, философский разговор, не связанный с технологиями и техникой напрямую.
Анжела Хоббс: Вы не удивитесь, но я бы говорила о важности философии. Задавать правильные вопросы, анализировать, мыслить шире границ - то, чему учит философия и что необходимо для будущих времен быстрых изменений.
Джимми Уэйлс: Я бы говорил о том, что мы наблюдаем сегодня невероятный всплеск неформального обучения. Люди учатся с помощью Википедии или онлайн-курсов. При этом формальное образование остается более-менее стабильным. Каждый должен быть готовым к обучению на протяжении всей жизни. Мы привыкли ходить в школу и институт определенное количество лет, а потом переключаться на карьеру. Теперь все по-другому. Мы должны научиться учиться по-новому, используя новый инструментарий.
Гордон Браун: Единственное, что неизменно, - это перемены. Во-первых, люди должны понимать, что половина работы, которую они делают сейчас, будет не нужна через 20-30 лет. Мы должны осознать, что часть работы уже делается роботами или автоматикой. Каждый школьник должен изучать информационные технологии, а лучшая библиотека в мире - стать доступной самому бедному ребенку в мире. Сегодня школы практически ничем не отличаются от школ 19 столетия, хотя в других сферах - в бизнесе и технологиях - прогресс очевиден. Мы должны менять школьные классы, чтобы справиться с изменениями. Во-вторых, люди должны научиться учиться и адаптироваться к новым условиям. И последнее: нам необходимо гражданское обучение - нам пора привыкнуть жить в мире с людьми разных религий, рас и национальностей. В Ливане - одной из самых проблемных стран мира - дети в возрасте девяти лет проходят курс о разных религиях мира и о том, как сосуществовать с ними. Важно понимать потребности и проблемы разных людей.
Алан Дехейз: Я бы дал совет: путешествуйте и узнавайте мир. Обществу нужны люди со знанием разных языков, а лучший способ их выучить - пожить в другой стране. Кроме того, важно изучать другие культуры - глобализация делает эти знания необходимостью. А еще я бы сказал: "Вы получите профессиональные навыки и позже. Первое, над чем важно работать, - ваше поведение и восприятие мира. Как мыслить творчески, как сотрудничать с другими людьми, - вот, что важно сегодня в образовании". И конечно, готовьтесь учиться всю жизнь.

«Путешествуйте и узнавайте мир. Обществу нужны люди со знанием разных языков, а лучший способ их выучить - пожить в другой стране. Важно изучать другие культуры - глобализация делает эти знания необходимостью»

Заменят ли технологии человека на работе в будущем?
Гордон Браун: Я думаю, что появится даже больше работы, но люди будут использовать больше навыков и знаний. При условии экономического роста вырастет занятость в сфере услуг. Работа людей - это важный персональный сервис. Люди умеют сопереживать, помогать и заботиться друг о друге. Думаю, скорее, нас ждет другая опасность - рост разницы заработных плат. С одной стороны, будут те, кого заменят технологии и кто будет получать очень мало. С другой - те, кто будет востребован и зарабатывать соответственно. Опасность в том, что образуется пропасть между тем, чего люди хотят, и их реальными возможностями. Мы должны предвидеть и реагировать на эту опасность разделения общества, в частности, это, конечно, касается населения бедных стран.
Йоханн Шнайдер-Амманн: Важно инвестировать в развитие навыков и личностных характеристик молодежи, чтобы избежать ощутимой потери рабочих мест в будущем. Мы делаем это в Швейцарии. Автоматизация и цифровое общество - уже реальность, и государство должно уделять внимание подготовке молодых людей к новой стадии, на которую переходит наше общество. Инвестирование в базовые навыки - самое важное сейчас.
Джимми Уэйлс: Я уверен, что сделать так, чтобы выпускники получили свою работу, и убедиться, что они готовы к будущему и понимают динамизм развития, - основные цели образования. Для их достижения нужно нечто большее, чем тренировка профессиональных навыков. И тут важно вернуться к нашему обсуждению в начале сессии - люди должны научиться учиться и адаптироваться к новым условиям. Они все также должны хорошо владеть базовыми навыками - чтением, письмом, математикой, это всегда будет в цене. А идея, что технологии заменят человека, довольно популярная последние 150 лет, и этого пока не случилось. Если ваше образование сводится только к обучению профессии, динамичное развитие технологий может вам угрожать. Если вы хорошо овладели только профессиональными навыками, вы сможете стать, например, водителем, но у вас не будет других альтернатив. Я думаю, не стоит переживать заранее, никто не знает, как изменится ваша профессия в будущем, я бы советовал получать разностороннее образование и путешествовать, все это даст возможность вам быстро адаптироваться и быть креативными.
Анжела Хоббс: Философия поможет найти новые возможности. Мы уже говорили о важности умения правильно задавать вопросы, а она поможет еще и важным контентом знаний. Успех сегодня - это не только профессиональные навыки, а более широкие способности. Важно говорить не только об образовании с целью найти работу, а о получении образования, чтобы жить полной счастливой жизнью.
Алан Дехейз: Я оптимист и всегда думаю в позитивном ключе. Да, новая революция уничтожит рабочие места, это очевидно. Однако это может быть и хорошей новостью. В мире очень много тяжелой физической работы, и хорошо бы заменить ее роботами. Мы должны сами создать миллионы новых рабочих мест. Если обратиться к статистике: шесть учеников школ из десяти получат рабочее место, которого не существует сегодня. И наша ответственность - обучить этих детей так, чтобы они были готовы к будущему. Как нам создать новые рабочие места как можно быстрее? Это уже происходит. Преуспевающие в этом страны - Швейцария, Австрия и Германия. У них очень низкие показатели безработицы. В Испании - каждый второй выпускник без работы, в Швейцарии - только 5% (1 из 20) нетрудоустроенной молодежи. Причина в системе профессионального обучения (vocational training system), которое готовит студентов к определенной специализации, к определенной карьере, и так встречаются потребности бизнеса и система образования.

«Если ваше образование сводится только к обучению профессии, динамичное развитие технологий может вам угрожать. Я бы советовал получать разностороннее образование и путешествовать: все это даст возможность вам быстро адаптироваться и быть креативними»

Многие молодые люди не имеют доступа к знаниям и возможности учиться. Будет ли расти разделение среди населения?
Гордон Браун: Если человек готов и умеет учиться, для него будет доступна квалифицированная работа в будущем. Проблемы возникнут с низкооплачиваемыми и низкоквалифицированными работами. Если взять любую профессию сегодня, в будущем произойдет разделение ее по нескольким направлениям. К примеру, рентгенолог, который перейдет на цифровое оборудование, будет заниматься профессиональным трудом, а тот, кто не сможет этого сделать, перейдет в сферу низкооплачиваемых профессий.
Как дать возможность людям получать высококвалифицированные навыки?
Джимми Уэйлс: Самые популярные онлайн-курсы сегодня - обучение языкам программирования. Для начинающих вы найдете очень много материала. Получить подобные знания стоит недорого сегодня, но для этого важны базовые знания и навыки. Вам важно иметь что-то, с чего начать и что улучшить.
Нехватка практических навыков образования и творческого подхода в образовании - что вы об этом думаете?
Анжела Хоббс: По сути, вы не можете кого-то научить, а можете направить человека в сторону знаний. Обучение - активный внутренний процесс, который задействует эмоции так же, как интеллектуальную энергию. Мы не можем просто передавать знания, этот процесс намного глубже. То, что действительно важно сделать для молодежи, - помочь им меньше бояться изменений и нестабильности. Состояние неопределенности - не всегда плохо, оно может стать причиной морального роста и креативности.
Джимми Уэйлс: Формальное образование настолько традиционно, что в большинстве случаев мы никак не реагируем на креативность ребенка, мы не используем новые технологии для этого. Новое поколение заинтересовано в компьютерах, технологиях, в программировании, и структурам образования нужно только открыть этот потенциал и дать ему развиваться. Учитель должен быть коучем и наставником, правильно использовать новые технологии. Возможно, некоторые уроки можно давать с помощью мультимедиа. Нам нужно изменить глобальный подход к процессу обучения, понять, как заинтересовать учеников, как помочь развить индивидуальную креативность. На данный момент мы не справляемся с этой задачей.
Можем ли мы позволить себе справляться с этой задачей так медленно?
Алан Дехейз: Конечно нет. И это ответственность наша с вами - и бизнеса, и государства. Я верю, что образование будет меньше и меньше связано с передачей знаний. Знания можно получить практически в любое время в любом месте. Уже сегодня мы видим примеры, когда студенты из стран с развивающимся рынком поступают в Стэнфорд, потому что они готовы: у них есть все необходимые знания, полученные через интернет. Действительно важно для будущего образования наработать навыки нового типа. У роботов нет эмоций, они не могут заботиться о людях, не могут быть креативными и не могут работать в команде. Мы можем это делать, и важно развивать эти навыки тоже.
Всемирный экономический форум опубликовал список навыков, необходимых к 2020 году, в котором можно заметить ощутимую разницу в потребностях 2015 и 2020 года. Необходимо будет больше креативности. Способность решать комплексные задачи выходит на первый план. Вы согласны с этим?
Йоханн Шнайдер-Амманн: Тут я бы хотел немного вернуться к реальной жизни, рассказав небольшую историю. В начале моей политической карьеры меня спросили на телевидении другой страны: "Правда ли, что ваша дочь получила только профессиональное специализированное образование?" Я ответил: "Да, она прошла классическую систему образования в Швейцарии и стала профессиональным менеджером". Тогда журналисты сказали: "Если бы ваша дочь получила только стандартное локальное образование в нашей стране, вы бы никогда не стали министром в нашем правительстве". Другими словами, социальный престиж образования - важная проблема, которую тоже стоит упомянуть. Образование должно предложить молодежи начать делать что-то, а потом развивать нужные навыки шаг за шагом и довести их до профессионализма.
Давайте поговорим о конкретном наборе инструментов, которые помогут молодому поколению не остаться безработными.
Джимми Уэйлс: Люди должны иметь выбор инструментов и ресурсов образования. Вы знаете, многие школы похожи на фабрики, штампующие одинаковых выпускников. Для одних такое обучение - отличный вариант, для других - нет. Если человек приходит в школу с запасом креативности в 5 лет, а выходит со стандартным взглядом на жизнь в 18 - это очень опасно. Важно пересмотреть значение образования. Мы все говорим о том, что нужно давать возможность получать новые знания с помощью образования, но мы не можем забывать и старые навыки. Самые важные базовые навыки - прочитать что-то в газете и распознать ошибочные аргументы. Люди воспринимают серьезно даже совершенно дурацкие вещи, а часть аудитории эмоционально на это реагирует. И эта проблема критического мышления очень стара, это не новый навык. Любой выпускник должен уметь пользоваться Google, знать хорошие и плохие вещи про Википедию, уметь найти академические онлайн-курсы. Но мы не должны забывать и о фундаментальном образовании и ментальных инструментах, которые по-прежнему невероятно важны.

«Мы не только должны улучшать образование, чтобы выпускники получали лучшую работу, но и расширять такие возможности на весь мир, дать доступ к знаниям людям из самых бедных регионов мира»

Как мы можем добавить элемент креативности в классные комнаты и аудитории вузов?
Джимми Уэйлс: Очень важно, чтобы молодежь выпускалась с фундаментальным убеждением, что у них есть твердое право участвовать в создании новых знаний. Маленький ребенок всегда хочет узнать многое: генетика или программирование ему просто интересны. Он не думает, что станет великим ученым в этой области, важно донести ему, что он имеет на это право. Нужно учиться всегда, в любом возрасте. Образование должно помогать и мотивировать узнавать новое. Не всякий учитель имеет такой талант. Ребенок должен выходить с лекции с мыслями: "Я хочу и могу это делать", выходить с вдохновением.
Гордон Браун: Я добавлю по поводу учителей. Если спросить человека, кто кроме членов семьи сильнее всего повлиял на него в детстве, часто вы услышите ответ: "Учитель". Есть потрясающие талантливые учителя, их много. Я бы хотел предоставить лучшие технологии учителям, чтобы они вдохновляли студентов еще больше. Тем не менее мы должны не забывать о 60 млн детей в мире, которые не имеют возможности даже поступить в начальную школу. Более 150 млн детей никогда не закончат среднюю школу. Миллионы талантливых детей, которые никогда, даже через 30-40 лет, не поступят в университет. Если мы так верим в важность образования, мы должны переходить к глобальным действиям по решению этой проблемы, использовать новые технологии, чтобы дать доступ к знаниям людям из самых бедных регионов мира. Мы не только должны улучшать образование, чтобы выпускники получали лучшую работу, но и расширять такие возможности на весь мир. Игнорирование этой проблемы приводит не просто к безработице, неблагополучным семьям, росту бандитизма и терроризма, это угроза и большая проблема для всего мира.
Что мы можем сделать, чтобы вдохновить молодых людей справиться с немотивированностью развиваться и получать навыки, важные для будущего?
Алан Дехейз: Я думаю, неправильно спрашивать об этом только участников процесса. 73 млн молодых людей сидят сегодня без работы, и ответственность за это не только на их плечах. Мы должны донести бизнесу, что это и их ответственность, что это возможность сказать, специалисты с какими навыками им необходимы, возможность активно участвовать в развитии таких компетенций. Второй важный ответственный момент - структуры образования. Мы видим, что во многих странах образование оторвано от реальности. И конечно, важно убеждать молодежь и их родителей, что профессиональное ориентирование - это гарантированная работа завтра. Часто родители подталкивают детей поступать в университеты, развивать там навыки, которые не пригодятся детям в будущем.
Анжела Хоббс: В интернете сейчас очень много невероятных обучающих вещей, которые помогут развить важные качества. Мы не можем переложить ответственность за подготовку молодежи к будущему лишь на учителей или политиков. Абсолютно все, каждый из нас, должен понимать свою ответственность в помощи и направлении нового поколения. Для этого мы должны уйти от убеждения, что образование - это передача знаний, мы должны рассматривать его как умение задавать вопросы, критическое мышление, обсуждение, дебаты, изучение других культур и сотрудничество с людьми по всему миру, как активный креативный диалог.

«Мы должны уйти от убеждения, что образование - это передача знаний, а рассматривать его как умение задавать вопросы, критическое мышление, обсуждение, дебаты, изучение других культур и сотрудничество с людьми по всему миру, как активный креативный диалог»

Многие говорят, что, кроме обсуждения реформы системы образования, ничего не делается. Я хочу доказать, что они не правы. Когда вы выйдете из этого зала, что вы сделаете в ближайшие пару дней, чтобы улучшить ситуацию, которую мы обсуждали?
Анжела Хоббс: Сейчас я вовлечена в несколько проектов в Великобритании. Мы реформируем подход к изучению философии начального уровня, делаем ее доступнее и обсуждаем возможность введения предмета в базовый курс начальной школы.
Алан Дехейз: Со следующей недели я назначен председателем Global Apprenticeship Network. Это союз международных организаций, таких как Международная организация труда и некоторых крупных международных компаний. Наша цель - развивать профессионально ориентированное образование в разных странах. Мы спрашиваем членов союза, каких специалистов они ищут в определенном регионе, и начинаем проект на месте совместно с локальными компаниями и представителями государства.
Йоханн Шнайдер-Амманн: я продолжу диалог с предпринимателями и бизнесом по поводу их взаимодействия со структурами образования. А также я буду выступать за дальнейшее активное финансирование сферы образования, науки и инноваций.
Джимми Уэйлс: Я буду искать варианты, как помочь беженцам, которые находятся и здесь, в Европе, получить доступ к интернету и знаниям. Мне важно знать, что дети, которым Европа предоставила убежище, тоже имеют возможность учиться.
Гордон Браун: Я продолжу идею Джимми. Я иду на встречу, на которой будет обсуждаться вопрос предоставления доступа к знаниям и образованию для беженцев, которые живут сейчас в Европе, а также для людей, живущих на территории военных конфликтов.

Татьяна Буденко
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Місцева влада - громаді
В центральній районній бібліотеці відкрито центр доступу громадян до публічної інформації.
Пожили хорошо – ужимайтесь!

Депутаты Одесского горсовета проголосовали за новый налог на недвижимость

 С 2016 года одесситы, площадь квартиры которых составляет свыше 60 кв. м или частного дома свыше 120 кв. м, будут платить налог на недвижимость.

Заплати за "метр": Минфин разъяснил изменения в налогообложении недвижимого имущества

Какие налоги будут платить украинцы в 2016 году?

В Одесской области планируют отремонтировать около 100 км трассы «Одесса-Рени»
В Одесской облгосадминистрации прорабатывают проект по реконструкции трассы «Одесса-Рени» с учетом сверхдоходов таможни. Об этом рассказал вице-губернатор Владимир Жмак в ходе совещания с руководством Одесской таможни.
Загадки крови человека. Отличия людей с первой, второй, третьей и четвёртой группой крови
Человеческая кровь до сих пор таит в себе много загадок. Ученые продолжают изучать эту жизненно важную субстанцию. Например, после многочисленных исследований выяснилось, что у разных рас преобладают определенные группы крови: у европейцев - чаще всего вторая, у жителей Востока - третья, у представителей негроидной расы - первая.
ПОРТ РЕНИ - Ренийские портовики протестуют против экономической дискриминации со стороны местного филиала АМПУ
Портовики выступили с протестом против экономической дискриминации своего предприятия со стороны руководства Ренийского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ). Люди привели многочисленные примеры, когда начальник филиала Сергей Строя (возглавлял порт до его разделения на ГП «РМТП» и АМПУ) действует в интересах частных компаний, ущемляя при этом интересы порта.
Автоматизация торговли в минимаркете и магазине у дома
Малый бизнес с точки зрения автоматизации – это вечный поиск баланса между экономией и необходимостью автоматизировать бизнес-процессы так, чтобы уменишить «ручное» управление. С одной стороны, количество ресурсов  в малом бизнесе не так велико,  с другой – делая все только в ручном режиме,  можно попасть в зависимость от персонала и от недостатка времени на то, чтобы все делать и контролировать самостоятельно.
Внимание!!! Отчетность по НДС за январь 2016 года подается по новой форме
 Новая форма декларации по налогу на добавленную стоимость утверждена приказом Минфина от 28.01.2016 № 21.
Должники Пенсионного фонда

ДОЛЖНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

В январе 2016 года Ренийские налогоплательщики уплатили в бюджет свыше 5 млн. гривень
По оперативным данным за первый месяц 2016 года, Андрей Кучма отметил, что Ренийские налогоплательщики уплатили в Сводный бюджет 5,3 млн.грн. налогов и сборов. Из
Ренийские налоговики напомнили гражданам о необходимости декларирования доходов
Декларации об имущественном состоянии и доходах налогоплательщики должны подать в налоговую инспекцию по месту своего налогового адреса. Ежегодное декларирование доходов гражданами связано с выполнением требований
РЕЄСТРАЦІЯ НА ЗНО – 2016 РОЗПОЧАЛАСЯ!

Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2016 року стартувала  1 лютого  і  триватиме  до 4  березня 2016 року.

Перелік професій за якими безкоштовно проходять навчання в "Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості"

Адміністратор (готельний бізнес) 5 міс.
бармен 5,5 міс.
електрогазозварник 5 міс.
електромонтажник з освітлення і освітлювальних мереж 5 міс.
касир (в банку) 8,5 міс.
контролер-касир 5 міс.
кухар 5,5 міс.
лицювальник-плиточник 2,5 міс.
манікюрник 3 міс.
обліковець (реєстрація бухгалтерських даних) 8,5 міс.
оператор верстатів з програмним керуванням 4 міс.
оператор котельні 3 міс.
офіціант 5 міс.
педикюрник 3 міс.
перукар 5 міс.
покоївка 2,5 міс.
продавець непродовольчих товарів 5 міс.
продавець продовольчих товарів 5 міс.
робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків 5 міс.
слюсар-ремонтник 5 міс.
слюсар-сантехнік 3 міс.
столяр 5,5 міс.
токар 5,5 міс.
фрезерувальник 5 міс.
штукатур 3 міс.

 

За більш деталною інформацією звертатись до Ренійського районного центру зайнятості за адресою: м.Рені, вул. Леніна 78-а

Роботодавцям, як отримати компенсацію єдиного соціального внескаКомпенсація роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язков6 державне соіальне страхування - одна із послуг,що надає роботодавцям державна служба зайнятості. Директор Ренійського районного центру зайнятості Анатолій Рошка пркоментував основні питання, що виникають у роботодавців при працевлаштуванні безробітних на нові робочі місця. На яку підтримку від держави може розраховувати роботодавець, який створив нове робоче місце? Відповідно до статей 26 та 27 Закону України «Про зайнятість населення», роботодавець протягом одного року від дня працевлаштування безробітного за направленням служби зайнятості може отримувати щомісячну компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Компенсація виплачується за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку. Яким критеріям повинен відповідати роботодавець, аби отримати компенсацію ? Робоче місце, на яке працевлаштована безробітна особа, обов’язково повинно бути новим, тобто таким, яке створене у зв'язку зі створенням нового суб'єкта господарювання (крім того, що утворене шляхом припинення). Або, у разі створення нового робочого місця шляхом збільшення штатної чисельності працівників, за попередні 12 місяців не повинно відбуватися зменшення середньомісячної чисельності працівників. Для фізичних осіб-підприємців ознакою створення нового робочого місця є збільшення чисельності найманих працівників, які працюють на умовах трудових договорів (за винятком строкових). Також, роботодавець не повинен мати заборгованості із сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також не повинен бути банкрутом і проти нього не повинна бути порушена справа про банкрутство. Які категорії безробітних можна працевлаштувати із компенсацією єдиного внеску? - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; - осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування; - молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу; - осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" залишилося 10 і менше років; - інвалідів, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"; - одного з батьків або особу, яка їх замінює і: - має на утриманні дітей віком до шести років; - виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; - утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності). Чи може роботодавець отримувати компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якщо він працевлаштував безробітних, які не відносяться до категорії недостатньоконкурентноспроможних на ринку праці? Так, може. Якщо роботодавець є суб’єктом малого підприємництва та працевлаштовує зареєстрованих безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності. Перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 347. Які зобов’язання повинен взяти на себе роботодавець, отримуючи відшкодування єдиного соціального внеску? Безробітна особа працевлаштовується на нове робоче місце не менш ніж на два роки. У разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення цього терміну, сума виплачених коштів повертається в повному обсязі залежно від джерела компенсації, або на його робоче місце за направленням центру зайнятості працевлаштовується інший безробітний у межах дворічного строку. Як роботодавцю отримати компенсацію? Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, для отримання компенсації подає протягом двох місяців з дня працевлаштування до центру зайнятості відповідну заяву, до якої додає довідку за встановленою формою. На підставі наданої роботодавцем заяви та довідки, персональних даних про особу, якими володіє центр зайнятості, даних Державної фіскальної служби та її органів щодо відсутності у роботодавця заборгованості із сплати єдиного внеску, інформації органів Пенсійного фонду України про працевлаштування особи на нове робоче місце та відсутність у роботодавця заборгованості із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а також даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо порушення справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом , центр зайнятості приймає протягом п’яти робочих днів рішення про виплату компенсації роботодавцю. Компенсація перераховується на рахунок роботодавця до 30 числа наступного за звітним місяця. За більш детальною інформацією щодо порядку відшкодування роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску прошу звертатись до Ренійського РЦЗ, що знаходиться за адресою – и. Рені, вул. Леніна 78-а, а також по телефонам 42355, 41066.
Отчет по ЕСВ за январь 2016 года подается по действующей форме
Чтобы предупредить ошибки специалисты госналогинспекции в Ренийском районе сообщили, что до утверждения новой формы необходимо подавать Отчет
ПОРТ РЕНИ -Предприятия морской отрасли – на пороге приватизации
ФГИУ подготовит к продаже Мариупольский, Бердянский, Николаевский, Южненский, Ильичёвский, Одесский, Измаильский, Белгород-Днестровский, Ренийский, Усть-Дунайский, Херсонский, Скадовский морские торговые порты и специализированный морской порт «Октябрьск». ФГИУ также намерен подготовить к продаже госкомпанию «Украинское Дунайское пароходство».
Анонсы проведения семинаров в феврале 2016 года
  Вниманию бухгалтеров предприятий и предпринимателей !
Анонсы проведения сеансов телефонной связи горячая линия
Анонсы проведения сеансов телефонной связи горячая линия специалистами ГНИ в Ренийском районе в феврале 2016 года
В Рени будет ул.Прорезная
 «УЛИЦА НАША, УЛИЦА РОДНАЯ,
 ............МЯСОЕДОВСКАЯ УЛИЦА МОЯ»

Меняются времена, меняются и нравы. Вот переименуем улицы, снесём памятники, запретим советские фильмы и тогда заживем «счастливо».
Плата за землю - 2016
Плата за землю - это обязательный платеж в составе налога на имущество, взимаемый в форме земельного налога и арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности. Первый - уплачивается
Реклама
Авторизация
Погода
Погода в Ренах
Праздники
Кадендарь
«    Февраль 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
Архив новостей
Опубликовнные материлы, фотографии, видеосъемки, размещенные на сайте, и являющиеся авторской работой - ЗАПРЕЩЕНО размещать, и использовать на других сайтах и блогах:
1. Без разрешения автора.
2. Без указания прямой ссылки на источник.
3. В каких либо других целях, не связанных с темой публикации.
Сайт является новостным порталом города Рени и Ренийского района.
Электронная почта:
reniinfo@i.ua
Сортировать новости по: дате новости | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту
Последняя новость:
Про це йшлося під час робочої зустрічі представників Державної служби зайнятості та Європейського Фонду Освіти, яка відбулась 3 лютого у Києві.
«Зараз у службі зайнятості проходять реформи. Одне з завдань майбутнього Національного агентства зайнятості – здійснити перегляд нині діючої системи освіти у навчальних закладах, які знаходяться у підпорядкуванні державної служби зайнятості. Ми плануємо запровадити дистанційне навчання та застосувати новітні технології, хочемо проводити вебінари, онлайн-курси, відео лекції тощо. Такі новації дозволять зробити нашу освіту більш мобільною та розширити можливості доступу до неї більшій кількості безробітних», – зазначив заступник Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Сергій Кравченко.
На думку С. Кравченка, успішне реформування системи освіти Служби можливе лише у випадку якісного прогнозування потреб ринку праці. До відома, на базі інституту підготовки кадрів ДСЗ заплановано створення Науково-дослідного центру моніторингу та прогнозування. Для результативного впровадження нововведень службі зайнятості необхідна експертна допомога та міжнародний досвід, насамперед держав-членів Європейського Союзу, яким у повній мірі володіє Європейський Фонду освіти.
Спеціаліст з політики професійно-технічної освіти ЄФО Маргарета Ніколовська розповіла, що спільно з партнерами перед їх Фондом стоїть завдання розробити план дій щодо нової концепції у сфері професійно-технічної освіти в Україні. Також М. Ніколовська поінформувавла про те, що в Україні започатковується новий проект ЄС, який буде підтримувати започаткування малого та середнього підприємництва. Мета цього проекту – створити центри, які будуть підтримувати бізнес у певних регіонах країни. За їїсловами, для ефективного впровадження цієї програми необхідна допомога державної служби зайнятості. Крім того, ЄФО працює над започаткуванням інших проектів в Україні.
Експерт ЄФО Хосе Мануель Галвін наголосив, що основні напрямки роботи їх організації – аналіз впливу нового законодавства на роботу професійно-технічної освіти в Україні; розробка критеріїв для реформування мережі закладів професійно-технічної освіти; поради для міністерств, які долучаються до реформування освіти; розподіл ролей у системі освіти у процесі реформування. Іноземний фахівець запропонував долучитись службі зайнятості до їх роботи та надати пропозиції для подальшої співпраці.
За результатами зустрічі сторони домовились, що подальша співпраця має здійснюватись за такими напрямками: розробка методології стосовно прогнозування ринку праці; сприяння у створенні Науково-дослідного центру моніторингу та прогнозування на базі ІПК ДСЗ; запровадження дистанційного навчання у систему освіти Служби; вивчення міжнародного досвіду щодо запровадження сучасних інформаційних технологій у систему освіти; допомога впровадженні сучасних інформаційних технологій в освітній процес.
До відома, з 2010 року за сприяння ЄФО в Україні реалізується Туринський процес. Учасниками цього проекту є 27 країн, мета якого аналіз професійної освіти на основі статистичних даних, що дозволяє моніторити тенденції розвитку, розробляти прогнози, а також обмінюватись досвідом у сфері професійно-технічної освіти між країнами-учасниками.
За последние 35 лет инновации и новые технологии кардинально изменили нашу жизнь. Это стало одной из основных предпосылок для пересмотра системы образования разных стран. Выполняет ли система образования свои основные функции сегодня и какие изменения на подходе? Какое образование нужно молодым, чтобы понимать мир завтрашнего дня? Эти вопросы обсуждали эксперты мирового уровня во второй день Давосского экономического форума.
Участники дискуссии:
Йоханн Шнайдер-Амманн - президент Швейцарии и член Федерального совета, министр экономики
Анжела Хоббс - профессор общественного понимания философии (Professor of the Public Understanding of Philosophy) Шеффилдского Университета
Джимми Уэйлс - один из создателей Википедии, предприниматель, основатель и почетный председатель попечительского совета Фонда Викимедиа
Гордон Браун - экс-премьер-министр Великобритании, специальный посланник ООН по образованию
Алан Дехейз - главный исполнительный директор, Adecco Group
Модератор:
Сюзан Вилле - журналист и ведущая швейцарского телевидения SRF.
Сюзан начала сессию со слов Альберта Эйнштейна: "Образование - все, что остается после того, как забывается все выученное в школе".
Мир глобализируется и изменения происходят все быстрее. И, конечно, общество становится цифровым. Эти фундаментальные изменения влияют не только на нашу работу, но и на сферу образования.
Сегодня квалифицированный труд намного более популярен. Но важно не забывать, что мы с вами живем во времена Четвертой промышленной революции.
Если бы вы давали лекцию для широкой аудитории на тему влияния Четвертой промышленной революции на образование, какими были бы ключевые моменты вашей речи?
Йоханн Шнайдер-Амманн: Сегодня важно, чтобы образование давало людям навыки и личностные ценности. Мой посыл к аудитории в первую очередь касался бы ценности и индивидуальности каждого. Это был бы, скорее, философский разговор, не связанный с технологиями и техникой напрямую.
Анжела Хоббс: Вы не удивитесь, но я бы говорила о важности философии. Задавать правильные вопросы, анализировать, мыслить шире границ - то, чему учит философия и что необходимо для будущих времен быстрых изменений.
Джимми Уэйлс: Я бы говорил о том, что мы наблюдаем сегодня невероятный всплеск неформального обучения. Люди учатся с помощью Википедии или онлайн-курсов. При этом формальное образование остается более-менее стабильным. Каждый должен быть готовым к обучению на протяжении всей жизни. Мы привыкли ходить в школу и институт определенное количество лет, а потом переключаться на карьеру. Теперь все по-другому. Мы должны научиться учиться по-новому, используя новый инструментарий.
Гордон Браун: Единственное, что неизменно, - это перемены. Во-первых, люди должны понимать, что половина работы, которую они делают сейчас, будет не нужна через 20-30 лет. Мы должны осознать, что часть работы уже делается роботами или автоматикой. Каждый школьник должен изучать информационные технологии, а лучшая библиотека в мире - стать доступной самому бедному ребенку в мире. Сегодня школы практически ничем не отличаются от школ 19 столетия, хотя в других сферах - в бизнесе и технологиях - прогресс очевиден. Мы должны менять школьные классы, чтобы справиться с изменениями. Во-вторых, люди должны научиться учиться и адаптироваться к новым условиям. И последнее: нам необходимо гражданское обучение - нам пора привыкнуть жить в мире с людьми разных религий, рас и национальностей. В Ливане - одной из самых проблемных стран мира - дети в возрасте девяти лет проходят курс о разных религиях мира и о том, как сосуществовать с ними. Важно понимать потребности и проблемы разных людей.
Алан Дехейз: Я бы дал совет: путешествуйте и узнавайте мир. Обществу нужны люди со знанием разных языков, а лучший способ их выучить - пожить в другой стране. Кроме того, важно изучать другие культуры - глобализация делает эти знания необходимостью. А еще я бы сказал: "Вы получите профессиональные навыки и позже. Первое, над чем важно работать, - ваше поведение и восприятие мира. Как мыслить творчески, как сотрудничать с другими людьми, - вот, что важно сегодня в образовании". И конечно, готовьтесь учиться всю жизнь.

«Путешествуйте и узнавайте мир. Обществу нужны люди со знанием разных языков, а лучший способ их выучить - пожить в другой стране. Важно изучать другие культуры - глобализация делает эти знания необходимостью»

Заменят ли технологии человека на работе в будущем?
Гордон Браун: Я думаю, что появится даже больше работы, но люди будут использовать больше навыков и знаний. При условии экономического роста вырастет занятость в сфере услуг. Работа людей - это важный персональный сервис. Люди умеют сопереживать, помогать и заботиться друг о друге. Думаю, скорее, нас ждет другая опасность - рост разницы заработных плат. С одной стороны, будут те, кого заменят технологии и кто будет получать очень мало. С другой - те, кто будет востребован и зарабатывать соответственно. Опасность в том, что образуется пропасть между тем, чего люди хотят, и их реальными возможностями. Мы должны предвидеть и реагировать на эту опасность разделения общества, в частности, это, конечно, касается населения бедных стран.
Йоханн Шнайдер-Амманн: Важно инвестировать в развитие навыков и личностных характеристик молодежи, чтобы избежать ощутимой потери рабочих мест в будущем. Мы делаем это в Швейцарии. Автоматизация и цифровое общество - уже реальность, и государство должно уделять внимание подготовке молодых людей к новой стадии, на которую переходит наше общество. Инвестирование в базовые навыки - самое важное сейчас.
Джимми Уэйлс: Я уверен, что сделать так, чтобы выпускники получили свою работу, и убедиться, что они готовы к будущему и понимают динамизм развития, - основные цели образования. Для их достижения нужно нечто большее, чем тренировка профессиональных навыков. И тут важно вернуться к нашему обсуждению в начале сессии - люди должны научиться учиться и адаптироваться к новым условиям. Они все также должны хорошо владеть базовыми навыками - чтением, письмом, математикой, это всегда будет в цене. А идея, что технологии заменят человека, довольно популярная последние 150 лет, и этого пока не случилось. Если ваше образование сводится только к обучению профессии, динамичное развитие технологий может вам угрожать. Если вы хорошо овладели только профессиональными навыками, вы сможете стать, например, водителем, но у вас не будет других альтернатив. Я думаю, не стоит переживать заранее, никто не знает, как изменится ваша профессия в будущем, я бы советовал получать разностороннее образование и путешествовать, все это даст возможность вам быстро адаптироваться и быть креативными.
Анжела Хоббс: Философия поможет найти новые возможности. Мы уже говорили о важности умения правильно задавать вопросы, а она поможет еще и важным контентом знаний. Успех сегодня - это не только профессиональные навыки, а более широкие способности. Важно говорить не только об образовании с целью найти работу, а о получении образования, чтобы жить полной счастливой жизнью.
Алан Дехейз: Я оптимист и всегда думаю в позитивном ключе. Да, новая революция уничтожит рабочие места, это очевидно. Однако это может быть и хорошей новостью. В мире очень много тяжелой физической работы, и хорошо бы заменить ее роботами. Мы должны сами создать миллионы новых рабочих мест. Если обратиться к статистике: шесть учеников школ из десяти получат рабочее место, которого не существует сегодня. И наша ответственность - обучить этих детей так, чтобы они были готовы к будущему. Как нам создать новые рабочие места как можно быстрее? Это уже происходит. Преуспевающие в этом страны - Швейцария, Австрия и Германия. У них очень низкие показатели безработицы. В Испании - каждый второй выпускник без работы, в Швейцарии - только 5% (1 из 20) нетрудоустроенной молодежи. Причина в системе профессионального обучения (vocational training system), которое готовит студентов к определенной специализации, к определенной карьере, и так встречаются потребности бизнеса и система образования.

«Если ваше образование сводится только к обучению профессии, динамичное развитие технологий может вам угрожать. Я бы советовал получать разностороннее образование и путешествовать: все это даст возможность вам быстро адаптироваться и быть креативними»

Многие молодые люди не имеют доступа к знаниям и возможности учиться. Будет ли расти разделение среди населения?
Гордон Браун: Если человек готов и умеет учиться, для него будет доступна квалифицированная работа в будущем. Проблемы возникнут с низкооплачиваемыми и низкоквалифицированными работами. Если взять любую профессию сегодня, в будущем произойдет разделение ее по нескольким направлениям. К примеру, рентгенолог, который перейдет на цифровое оборудование, будет заниматься профессиональным трудом, а тот, кто не сможет этого сделать, перейдет в сферу низкооплачиваемых профессий.
Как дать возможность людям получать высококвалифицированные навыки?
Джимми Уэйлс: Самые популярные онлайн-курсы сегодня - обучение языкам программирования. Для начинающих вы найдете очень много материала. Получить подобные знания стоит недорого сегодня, но для этого важны базовые знания и навыки. Вам важно иметь что-то, с чего начать и что улучшить.
Нехватка практических навыков образования и творческого подхода в образовании - что вы об этом думаете?
Анжела Хоббс: По сути, вы не можете кого-то научить, а можете направить человека в сторону знаний. Обучение - активный внутренний процесс, который задействует эмоции так же, как интеллектуальную энергию. Мы не можем просто передавать знания, этот процесс намного глубже. То, что действительно важно сделать для молодежи, - помочь им меньше бояться изменений и нестабильности. Состояние неопределенности - не всегда плохо, оно может стать причиной морального роста и креативности.
Джимми Уэйлс: Формальное образование настолько традиционно, что в большинстве случаев мы никак не реагируем на креативность ребенка, мы не используем новые технологии для этого. Новое поколение заинтересовано в компьютерах, технологиях, в программировании, и структурам образования нужно только открыть этот потенциал и дать ему развиваться. Учитель должен быть коучем и наставником, правильно использовать новые технологии. Возможно, некоторые уроки можно давать с помощью мультимедиа. Нам нужно изменить глобальный подход к процессу обучения, понять, как заинтересовать учеников, как помочь развить индивидуальную креативность. На данный момент мы не справляемся с этой задачей.
Можем ли мы позволить себе справляться с этой задачей так медленно?
Алан Дехейз: Конечно нет. И это ответственность наша с вами - и бизнеса, и государства. Я верю, что образование будет меньше и меньше связано с передачей знаний. Знания можно получить практически в любое время в любом месте. Уже сегодня мы видим примеры, когда студенты из стран с развивающимся рынком поступают в Стэнфорд, потому что они готовы: у них есть все необходимые знания, полученные через интернет. Действительно важно для будущего образования наработать навыки нового типа. У роботов нет эмоций, они не могут заботиться о людях, не могут быть креативными и не могут работать в команде. Мы можем это делать, и важно развивать эти навыки тоже.
Всемирный экономический форум опубликовал список навыков, необходимых к 2020 году, в котором можно заметить ощутимую разницу в потребностях 2015 и 2020 года. Необходимо будет больше креативности. Способность решать комплексные задачи выходит на первый план. Вы согласны с этим?
Йоханн Шнайдер-Амманн: Тут я бы хотел немного вернуться к реальной жизни, рассказав небольшую историю. В начале моей политической карьеры меня спросили на телевидении другой страны: "Правда ли, что ваша дочь получила только профессиональное специализированное образование?" Я ответил: "Да, она прошла классическую систему образования в Швейцарии и стала профессиональным менеджером". Тогда журналисты сказали: "Если бы ваша дочь получила только стандартное локальное образование в нашей стране, вы бы никогда не стали министром в нашем правительстве". Другими словами, социальный престиж образования - важная проблема, которую тоже стоит упомянуть. Образование должно предложить молодежи начать делать что-то, а потом развивать нужные навыки шаг за шагом и довести их до профессионализма.
Давайте поговорим о конкретном наборе инструментов, которые помогут молодому поколению не остаться безработными.
Джимми Уэйлс: Люди должны иметь выбор инструментов и ресурсов образования. Вы знаете, многие школы похожи на фабрики, штампующие одинаковых выпускников. Для одних такое обучение - отличный вариант, для других - нет. Если человек приходит в школу с запасом креативности в 5 лет, а выходит со стандартным взглядом на жизнь в 18 - это очень опасно. Важно пересмотреть значение образования. Мы все говорим о том, что нужно давать возможность получать новые знания с помощью образования, но мы не можем забывать и старые навыки. Самые важные базовые навыки - прочитать что-то в газете и распознать ошибочные аргументы. Люди воспринимают серьезно даже совершенно дурацкие вещи, а часть аудитории эмоционально на это реагирует. И эта проблема критического мышления очень стара, это не новый навык. Любой выпускник должен уметь пользоваться Google, знать хорошие и плохие вещи про Википедию, уметь найти академические онлайн-курсы. Но мы не должны забывать и о фундаментальном образовании и ментальных инструментах, которые по-прежнему невероятно важны.

«Мы не только должны улучшать образование, чтобы выпускники получали лучшую работу, но и расширять такие возможности на весь мир, дать доступ к знаниям людям из самых бедных регионов мира»

Как мы можем добавить элемент креативности в классные комнаты и аудитории вузов?
Джимми Уэйлс: Очень важно, чтобы молодежь выпускалась с фундаментальным убеждением, что у них есть твердое право участвовать в создании новых знаний. Маленький ребенок всегда хочет узнать многое: генетика или программирование ему просто интересны. Он не думает, что станет великим ученым в этой области, важно донести ему, что он имеет на это право. Нужно учиться всегда, в любом возрасте. Образование должно помогать и мотивировать узнавать новое. Не всякий учитель имеет такой талант. Ребенок должен выходить с лекции с мыслями: "Я хочу и могу это делать", выходить с вдохновением.
Гордон Браун: Я добавлю по поводу учителей. Если спросить человека, кто кроме членов семьи сильнее всего повлиял на него в детстве, часто вы услышите ответ: "Учитель". Есть потрясающие талантливые учителя, их много. Я бы хотел предоставить лучшие технологии учителям, чтобы они вдохновляли студентов еще больше. Тем не менее мы должны не забывать о 60 млн детей в мире, которые не имеют возможности даже поступить в начальную школу. Более 150 млн детей никогда не закончат среднюю школу. Миллионы талантливых детей, которые никогда, даже через 30-40 лет, не поступят в университет. Если мы так верим в важность образования, мы должны переходить к глобальным действиям по решению этой проблемы, использовать новые технологии, чтобы дать доступ к знаниям людям из самых бедных регионов мира. Мы не только должны улучшать образование, чтобы выпускники получали лучшую работу, но и расширять такие возможности на весь мир. Игнорирование этой проблемы приводит не просто к безработице, неблагополучным семьям, росту бандитизма и терроризма, это угроза и большая проблема для всего мира.
Что мы можем сделать, чтобы вдохновить молодых людей справиться с немотивированностью развиваться и получать навыки, важные для будущего?
Алан Дехейз: Я думаю, неправильно спрашивать об этом только участников процесса. 73 млн молодых людей сидят сегодня без работы, и ответственность за это не только на их плечах. Мы должны донести бизнесу, что это и их ответственность, что это возможность сказать, специалисты с какими навыками им необходимы, возможность активно участвовать в развитии таких компетенций. Второй важный ответственный момент - структуры образования. Мы видим, что во многих странах образование оторвано от реальности. И конечно, важно убеждать молодежь и их родителей, что профессиональное ориентирование - это гарантированная работа завтра. Часто родители подталкивают детей поступать в университеты, развивать там навыки, которые не пригодятся детям в будущем.
Анжела Хоббс: В интернете сейчас очень много невероятных обучающих вещей, которые помогут развить важные качества. Мы не можем переложить ответственность за подготовку молодежи к будущему лишь на учителей или политиков. Абсолютно все, каждый из нас, должен понимать свою ответственность в помощи и направлении нового поколения. Для этого мы должны уйти от убеждения, что образование - это передача знаний, мы должны рассматривать его как умение задавать вопросы, критическое мышление, обсуждение, дебаты, изучение других культур и сотрудничество с людьми по всему миру, как активный креативный диалог.

«Мы должны уйти от убеждения, что образование - это передача знаний, а рассматривать его как умение задавать вопросы, критическое мышление, обсуждение, дебаты, изучение других культур и сотрудничество с людьми по всему миру, как активный креативный диалог»

Многие говорят, что, кроме обсуждения реформы системы образования, ничего не делается. Я хочу доказать, что они не правы. Когда вы выйдете из этого зала, что вы сделаете в ближайшие пару дней, чтобы улучшить ситуацию, которую мы обсуждали?
Анжела Хоббс: Сейчас я вовлечена в несколько проектов в Великобритании. Мы реформируем подход к изучению философии начального уровня, делаем ее доступнее и обсуждаем возможность введения предмета в базовый курс начальной школы.
Алан Дехейз: Со следующей недели я назначен председателем Global Apprenticeship Network. Это союз международных организаций, таких как Международная организация труда и некоторых крупных международных компаний. Наша цель - развивать профессионально ориентированное образование в разных странах. Мы спрашиваем членов союза, каких специалистов они ищут в определенном регионе, и начинаем проект на месте совместно с локальными компаниями и представителями государства.
Йоханн Шнайдер-Амманн: я продолжу диалог с предпринимателями и бизнесом по поводу их взаимодействия со структурами образования. А также я буду выступать за дальнейшее активное финансирование сферы образования, науки и инноваций.
Джимми Уэйлс: Я буду искать варианты, как помочь беженцам, которые находятся и здесь, в Европе, получить доступ к интернету и знаниям. Мне важно знать, что дети, которым Европа предоставила убежище, тоже имеют возможность учиться.
Гордон Браун: Я продолжу идею Джимми. Я иду на встречу, на которой будет обсуждаться вопрос предоставления доступа к знаниям и образованию для беженцев, которые живут сейчас в Европе, а также для людей, живущих на территории военных конфликтов.

Татьяна Буденко
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Ещё новости: Новости
6
Про це йшлося під час робочої зустрічі представників Державної служби зайнятості та Європейського Фонду Освіти, яка відбулась 3 лютого у Києві.
«Зараз у службі зайнятості проходять реформи. Одне з завдань майбутнього Національного агентства зайнятості – здійснити перегляд нині діючої системи освіти у навчальних закладах, які знаходяться у підпорядкуванні державної служби зайнятості. Ми плануємо запровадити дистанційне навчання та застосувати новітні технології, хочемо проводити вебінари, онлайн-курси, відео лекції тощо. Такі новації дозволять зробити нашу освіту більш мобільною та розширити можливості доступу до неї більшій кількості безробітних», – зазначив заступник Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Сергій Кравченко.
На думку С. Кравченка, успішне реформування системи освіти Служби можливе лише у випадку якісного прогнозування потреб ринку праці. До відома, на базі інституту підготовки кадрів ДСЗ заплановано створення Науково-дослідного центру моніторингу та прогнозування. Для результативного впровадження нововведень службі зайнятості необхідна експертна допомога та міжнародний досвід, насамперед держав-членів Європейського Союзу, яким у повній мірі володіє Європейський Фонду освіти.
Спеціаліст з політики професійно-технічної освіти ЄФО Маргарета Ніколовська розповіла, що спільно з партнерами перед їх Фондом стоїть завдання розробити план дій щодо нової концепції у сфері професійно-технічної освіти в Україні. Також М. Ніколовська поінформувавла про те, що в Україні започатковується новий проект ЄС, який буде підтримувати започаткування малого та середнього підприємництва. Мета цього проекту – створити центри, які будуть підтримувати бізнес у певних регіонах країни. За їїсловами, для ефективного впровадження цієї програми необхідна допомога державної служби зайнятості. Крім того, ЄФО працює над започаткуванням інших проектів в Україні.
Експерт ЄФО Хосе Мануель Галвін наголосив, що основні напрямки роботи їх організації – аналіз впливу нового законодавства на роботу професійно-технічної освіти в Україні; розробка критеріїв для реформування мережі закладів професійно-технічної освіти; поради для міністерств, які долучаються до реформування освіти; розподіл ролей у системі освіти у процесі реформування. Іноземний фахівець запропонував долучитись службі зайнятості до їх роботи та надати пропозиції для подальшої співпраці.
За результатами зустрічі сторони домовились, що подальша співпраця має здійснюватись за такими напрямками: розробка методології стосовно прогнозування ринку праці; сприяння у створенні Науково-дослідного центру моніторингу та прогнозування на базі ІПК ДСЗ; запровадження дистанційного навчання у систему освіти Служби; вивчення міжнародного досвіду щодо запровадження сучасних інформаційних технологій у систему освіти; допомога впровадженні сучасних інформаційних технологій в освітній процес.
До відома, з 2010 року за сприяння ЄФО в Україні реалізується Туринський процес. Учасниками цього проекту є 27 країн, мета якого аналіз професійної освіти на основі статистичних даних, що дозволяє моніторити тенденції розвитку, розробляти прогнози, а також обмінюватись досвідом у сфері професійно-технічної освіти між країнами-учасниками.
За последние 35 лет инновации и новые технологии кардинально изменили нашу жизнь. Это стало одной из основных предпосылок для пересмотра системы образования разных стран. Выполняет ли система образования свои основные функции сегодня и какие изменения на подходе? Какое образование нужно молодым, чтобы понимать мир завтрашнего дня? Эти вопросы обсуждали эксперты мирового уровня во второй день Давосского экономического форума.
Участники дискуссии:
Йоханн Шнайдер-Амманн - президент Швейцарии и член Федерального совета, министр экономики
Анжела Хоббс - профессор общественного понимания философии (Professor of the Public Understanding of Philosophy) Шеффилдского Университета
Джимми Уэйлс - один из создателей Википедии, предприниматель, основатель и почетный председатель попечительского совета Фонда Викимедиа
Гордон Браун - экс-премьер-министр Великобритании, специальный посланник ООН по образованию
Алан Дехейз - главный исполнительный директор, Adecco Group
Модератор:
Сюзан Вилле - журналист и ведущая швейцарского телевидения SRF.
Сюзан начала сессию со слов Альберта Эйнштейна: "Образование - все, что остается после того, как забывается все выученное в школе".
Мир глобализируется и изменения происходят все быстрее. И, конечно, общество становится цифровым. Эти фундаментальные изменения влияют не только на нашу работу, но и на сферу образования.
Сегодня квалифицированный труд намного более популярен. Но важно не забывать, что мы с вами живем во времена Четвертой промышленной революции.
Если бы вы давали лекцию для широкой аудитории на тему влияния Четвертой промышленной революции на образование, какими были бы ключевые моменты вашей речи?
Йоханн Шнайдер-Амманн: Сегодня важно, чтобы образование давало людям навыки и личностные ценности. Мой посыл к аудитории в первую очередь касался бы ценности и индивидуальности каждого. Это был бы, скорее, философский разговор, не связанный с технологиями и техникой напрямую.
Анжела Хоббс: Вы не удивитесь, но я бы говорила о важности философии. Задавать правильные вопросы, анализировать, мыслить шире границ - то, чему учит философия и что необходимо для будущих времен быстрых изменений.
Джимми Уэйлс: Я бы говорил о том, что мы наблюдаем сегодня невероятный всплеск неформального обучения. Люди учатся с помощью Википедии или онлайн-курсов. При этом формальное образование остается более-менее стабильным. Каждый должен быть готовым к обучению на протяжении всей жизни. Мы привыкли ходить в школу и институт определенное количество лет, а потом переключаться на карьеру. Теперь все по-другому. Мы должны научиться учиться по-новому, используя новый инструментарий.
Гордон Браун: Единственное, что неизменно, - это перемены. Во-первых, люди должны понимать, что половина работы, которую они делают сейчас, будет не нужна через 20-30 лет. Мы должны осознать, что часть работы уже делается роботами или автоматикой. Каждый школьник должен изучать информационные технологии, а лучшая библиотека в мире - стать доступной самому бедному ребенку в мире. Сегодня школы практически ничем не отличаются от школ 19 столетия, хотя в других сферах - в бизнесе и технологиях - прогресс очевиден. Мы должны менять школьные классы, чтобы справиться с изменениями. Во-вторых, люди должны научиться учиться и адаптироваться к новым условиям. И последнее: нам необходимо гражданское обучение - нам пора привыкнуть жить в мире с людьми разных религий, рас и национальностей. В Ливане - одной из самых проблемных стран мира - дети в возрасте девяти лет проходят курс о разных религиях мира и о том, как сосуществовать с ними. Важно понимать потребности и проблемы разных людей.
Алан Дехейз: Я бы дал совет: путешествуйте и узнавайте мир. Обществу нужны люди со знанием разных языков, а лучший способ их выучить - пожить в другой стране. Кроме того, важно изучать другие культуры - глобализация делает эти знания необходимостью. А еще я бы сказал: "Вы получите профессиональные навыки и позже. Первое, над чем важно работать, - ваше поведение и восприятие мира. Как мыслить творчески, как сотрудничать с другими людьми, - вот, что важно сегодня в образовании". И конечно, готовьтесь учиться всю жизнь.

«Путешествуйте и узнавайте мир. Обществу нужны люди со знанием разных языков, а лучший способ их выучить - пожить в другой стране. Важно изучать другие культуры - глобализация делает эти знания необходимостью»

Заменят ли технологии человека на работе в будущем?
Гордон Браун: Я думаю, что появится даже больше работы, но люди будут использовать больше навыков и знаний. При условии экономического роста вырастет занятость в сфере услуг. Работа людей - это важный персональный сервис. Люди умеют сопереживать, помогать и заботиться друг о друге. Думаю, скорее, нас ждет другая опасность - рост разницы заработных плат. С одной стороны, будут те, кого заменят технологии и кто будет получать очень мало. С другой - те, кто будет востребован и зарабатывать соответственно. Опасность в том, что образуется пропасть между тем, чего люди хотят, и их реальными возможностями. Мы должны предвидеть и реагировать на эту опасность разделения общества, в частности, это, конечно, касается населения бедных стран.
Йоханн Шнайдер-Амманн: Важно инвестировать в развитие навыков и личностных характеристик молодежи, чтобы избежать ощутимой потери рабочих мест в будущем. Мы делаем это в Швейцарии. Автоматизация и цифровое общество - уже реальность, и государство должно уделять внимание подготовке молодых людей к новой стадии, на которую переходит наше общество. Инвестирование в базовые навыки - самое важное сейчас.
Джимми Уэйлс: Я уверен, что сделать так, чтобы выпускники получили свою работу, и убедиться, что они готовы к будущему и понимают динамизм развития, - основные цели образования. Для их достижения нужно нечто большее, чем тренировка профессиональных навыков. И тут важно вернуться к нашему обсуждению в начале сессии - люди должны научиться учиться и адаптироваться к новым условиям. Они все также должны хорошо владеть базовыми навыками - чтением, письмом, математикой, это всегда будет в цене. А идея, что технологии заменят человека, довольно популярная последние 150 лет, и этого пока не случилось. Если ваше образование сводится только к обучению профессии, динамичное развитие технологий может вам угрожать. Если вы хорошо овладели только профессиональными навыками, вы сможете стать, например, водителем, но у вас не будет других альтернатив. Я думаю, не стоит переживать заранее, никто не знает, как изменится ваша профессия в будущем, я бы советовал получать разностороннее образование и путешествовать, все это даст возможность вам быстро адаптироваться и быть креативными.
Анжела Хоббс: Философия поможет найти новые возможности. Мы уже говорили о важности умения правильно задавать вопросы, а она поможет еще и важным контентом знаний. Успех сегодня - это не только профессиональные навыки, а более широкие способности. Важно говорить не только об образовании с целью найти работу, а о получении образования, чтобы жить полной счастливой жизнью.
Алан Дехейз: Я оптимист и всегда думаю в позитивном ключе. Да, новая революция уничтожит рабочие места, это очевидно. Однако это может быть и хорошей новостью. В мире очень много тяжелой физической работы, и хорошо бы заменить ее роботами. Мы должны сами создать миллионы новых рабочих мест. Если обратиться к статистике: шесть учеников школ из десяти получат рабочее место, которого не существует сегодня. И наша ответственность - обучить этих детей так, чтобы они были готовы к будущему. Как нам создать новые рабочие места как можно быстрее? Это уже происходит. Преуспевающие в этом страны - Швейцария, Австрия и Германия. У них очень низкие показатели безработицы. В Испании - каждый второй выпускник без работы, в Швейцарии - только 5% (1 из 20) нетрудоустроенной молодежи. Причина в системе профессионального обучения (vocational training system), которое готовит студентов к определенной специализации, к определенной карьере, и так встречаются потребности бизнеса и система образования.

«Если ваше образование сводится только к обучению профессии, динамичное развитие технологий может вам угрожать. Я бы советовал получать разностороннее образование и путешествовать: все это даст возможность вам быстро адаптироваться и быть креативними»

Многие молодые люди не имеют доступа к знаниям и возможности учиться. Будет ли расти разделение среди населения?
Гордон Браун: Если человек готов и умеет учиться, для него будет доступна квалифицированная работа в будущем. Проблемы возникнут с низкооплачиваемыми и низкоквалифицированными работами. Если взять любую профессию сегодня, в будущем произойдет разделение ее по нескольким направлениям. К примеру, рентгенолог, который перейдет на цифровое оборудование, будет заниматься профессиональным трудом, а тот, кто не сможет этого сделать, перейдет в сферу низкооплачиваемых профессий.
Как дать возможность людям получать высококвалифицированные навыки?
Джимми Уэйлс: Самые популярные онлайн-курсы сегодня - обучение языкам программирования. Для начинающих вы найдете очень много материала. Получить подобные знания стоит недорого сегодня, но для этого важны базовые знания и навыки. Вам важно иметь что-то, с чего начать и что улучшить.
Нехватка практических навыков образования и творческого подхода в образовании - что вы об этом думаете?
Анжела Хоббс: По сути, вы не можете кого-то научить, а можете направить человека в сторону знаний. Обучение - активный внутренний процесс, который задействует эмоции так же, как интеллектуальную энергию. Мы не можем просто передавать знания, этот процесс намного глубже. То, что действительно важно сделать для молодежи, - помочь им меньше бояться изменений и нестабильности. Состояние неопределенности - не всегда плохо, оно может стать причиной морального роста и креативности.
Джимми Уэйлс: Формальное образование настолько традиционно, что в большинстве случаев мы никак не реагируем на креативность ребенка, мы не используем новые технологии для этого. Новое поколение заинтересовано в компьютерах, технологиях, в программировании, и структурам образования нужно только открыть этот потенциал и дать ему развиваться. Учитель должен быть коучем и наставником, правильно использовать новые технологии. Возможно, некоторые уроки можно давать с помощью мультимедиа. Нам нужно изменить глобальный подход к процессу обучения, понять, как заинтересовать учеников, как помочь развить индивидуальную креативность. На данный момент мы не справляемся с этой задачей.
Можем ли мы позволить себе справляться с этой задачей так медленно?
Алан Дехейз: Конечно нет. И это ответственность наша с вами - и бизнеса, и государства. Я верю, что образование будет меньше и меньше связано с передачей знаний. Знания можно получить практически в любое время в любом месте. Уже сегодня мы видим примеры, когда студенты из стран с развивающимся рынком поступают в Стэнфорд, потому что они готовы: у них есть все необходимые знания, полученные через интернет. Действительно важно для будущего образования наработать навыки нового типа. У роботов нет эмоций, они не могут заботиться о людях, не могут быть креативными и не могут работать в команде. Мы можем это делать, и важно развивать эти навыки тоже.
Всемирный экономический форум опубликовал список навыков, необходимых к 2020 году, в котором можно заметить ощутимую разницу в потребностях 2015 и 2020 года. Необходимо будет больше креативности. Способность решать комплексные задачи выходит на первый план. Вы согласны с этим?
Йоханн Шнайдер-Амманн: Тут я бы хотел немного вернуться к реальной жизни, рассказав небольшую историю. В начале моей политической карьеры меня спросили на телевидении другой страны: "Правда ли, что ваша дочь получила только профессиональное специализированное образование?" Я ответил: "Да, она прошла классическую систему образования в Швейцарии и стала профессиональным менеджером". Тогда журналисты сказали: "Если бы ваша дочь получила только стандартное локальное образование в нашей стране, вы бы никогда не стали министром в нашем правительстве". Другими словами, социальный престиж образования - важная проблема, которую тоже стоит упомянуть. Образование должно предложить молодежи начать делать что-то, а потом развивать нужные навыки шаг за шагом и довести их до профессионализма.
Давайте поговорим о конкретном наборе инструментов, которые помогут молодому поколению не остаться безработными.
Джимми Уэйлс: Люди должны иметь выбор инструментов и ресурсов образования. Вы знаете, многие школы похожи на фабрики, штампующие одинаковых выпускников. Для одних такое обучение - отличный вариант, для других - нет. Если человек приходит в школу с запасом креативности в 5 лет, а выходит со стандартным взглядом на жизнь в 18 - это очень опасно. Важно пересмотреть значение образования. Мы все говорим о том, что нужно давать возможность получать новые знания с помощью образования, но мы не можем забывать и старые навыки. Самые важные базовые навыки - прочитать что-то в газете и распознать ошибочные аргументы. Люди воспринимают серьезно даже совершенно дурацкие вещи, а часть аудитории эмоционально на это реагирует. И эта проблема критического мышления очень стара, это не новый навык. Любой выпускник должен уметь пользоваться Google, знать хорошие и плохие вещи про Википедию, уметь найти академические онлайн-курсы. Но мы не должны забывать и о фундаментальном образовании и ментальных инструментах, которые по-прежнему невероятно важны.

«Мы не только должны улучшать образование, чтобы выпускники получали лучшую работу, но и расширять такие возможности на весь мир, дать доступ к знаниям людям из самых бедных регионов мира»

Как мы можем добавить элемент креативности в классные комнаты и аудитории вузов?
Джимми Уэйлс: Очень важно, чтобы молодежь выпускалась с фундаментальным убеждением, что у них есть твердое право участвовать в создании новых знаний. Маленький ребенок всегда хочет узнать многое: генетика или программирование ему просто интересны. Он не думает, что станет великим ученым в этой области, важно донести ему, что он имеет на это право. Нужно учиться всегда, в любом возрасте. Образование должно помогать и мотивировать узнавать новое. Не всякий учитель имеет такой талант. Ребенок должен выходить с лекции с мыслями: "Я хочу и могу это делать", выходить с вдохновением.
Гордон Браун: Я добавлю по поводу учителей. Если спросить человека, кто кроме членов семьи сильнее всего повлиял на него в детстве, часто вы услышите ответ: "Учитель". Есть потрясающие талантливые учителя, их много. Я бы хотел предоставить лучшие технологии учителям, чтобы они вдохновляли студентов еще больше. Тем не менее мы должны не забывать о 60 млн детей в мире, которые не имеют возможности даже поступить в начальную школу. Более 150 млн детей никогда не закончат среднюю школу. Миллионы талантливых детей, которые никогда, даже через 30-40 лет, не поступят в университет. Если мы так верим в важность образования, мы должны переходить к глобальным действиям по решению этой проблемы, использовать новые технологии, чтобы дать доступ к знаниям людям из самых бедных регионов мира. Мы не только должны улучшать образование, чтобы выпускники получали лучшую работу, но и расширять такие возможности на весь мир. Игнорирование этой проблемы приводит не просто к безработице, неблагополучным семьям, росту бандитизма и терроризма, это угроза и большая проблема для всего мира.
Что мы можем сделать, чтобы вдохновить молодых людей справиться с немотивированностью развиваться и получать навыки, важные для будущего?
Алан Дехейз: Я думаю, неправильно спрашивать об этом только участников процесса. 73 млн молодых людей сидят сегодня без работы, и ответственность за это не только на их плечах. Мы должны донести бизнесу, что это и их ответственность, что это возможность сказать, специалисты с какими навыками им необходимы, возможность активно участвовать в развитии таких компетенций. Второй важный ответственный момент - структуры образования. Мы видим, что во многих странах образование оторвано от реальности. И конечно, важно убеждать молодежь и их родителей, что профессиональное ориентирование - это гарантированная работа завтра. Часто родители подталкивают детей поступать в университеты, развивать там навыки, которые не пригодятся детям в будущем.
Анжела Хоббс: В интернете сейчас очень много невероятных обучающих вещей, которые помогут развить важные качества. Мы не можем переложить ответственность за подготовку молодежи к будущему лишь на учителей или политиков. Абсолютно все, каждый из нас, должен понимать свою ответственность в помощи и направлении нового поколения. Для этого мы должны уйти от убеждения, что образование - это передача знаний, мы должны рассматривать его как умение задавать вопросы, критическое мышление, обсуждение, дебаты, изучение других культур и сотрудничество с людьми по всему миру, как активный креативный диалог.

«Мы должны уйти от убеждения, что образование - это передача знаний, а рассматривать его как умение задавать вопросы, критическое мышление, обсуждение, дебаты, изучение других культур и сотрудничество с людьми по всему миру, как активный креативный диалог»

Многие говорят, что, кроме обсуждения реформы системы образования, ничего не делается. Я хочу доказать, что они не правы. Когда вы выйдете из этого зала, что вы сделаете в ближайшие пару дней, чтобы улучшить ситуацию, которую мы обсуждали?
Анжела Хоббс: Сейчас я вовлечена в несколько проектов в Великобритании. Мы реформируем подход к изучению философии начального уровня, делаем ее доступнее и обсуждаем возможность введения предмета в базовый курс начальной школы.
Алан Дехейз: Со следующей недели я назначен председателем Global Apprenticeship Network. Это союз международных организаций, таких как Международная организация труда и некоторых крупных международных компаний. Наша цель - развивать профессионально ориентированное образование в разных странах. Мы спрашиваем членов союза, каких специалистов они ищут в определенном регионе, и начинаем проект на месте совместно с локальными компаниями и представителями государства.
Йоханн Шнайдер-Амманн: я продолжу диалог с предпринимателями и бизнесом по поводу их взаимодействия со структурами образования. А также я буду выступать за дальнейшее активное финансирование сферы образования, науки и инноваций.
Джимми Уэйлс: Я буду искать варианты, как помочь беженцам, которые находятся и здесь, в Европе, получить доступ к интернету и знаниям. Мне важно знать, что дети, которым Европа предоставила убежище, тоже имеют возможность учиться.
Гордон Браун: Я продолжу идею Джимми. Я иду на встречу, на которой будет обсуждаться вопрос предоставления доступа к знаниям и образованию для беженцев, которые живут сейчас в Европе, а также для людей, живущих на территории военных конфликтов.

Татьяна Буденко
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
В центральній районній бібліотеці відкрито центр доступу громадян до публічної інформації.
Человеческая кровь до сих пор таит в себе много загадок. Ученые продолжают изучать эту жизненно важную субстанцию. Например, после многочисленных исследований выяснилось, что у разных рас преобладают определенные группы крови: у европейцев - чаще всего вторая, у жителей Востока - третья, у представителей негроидной расы - первая.
Портовики выступили с протестом против экономической дискриминации своего предприятия со стороны руководства Ренийского филиала Администрации морских портов Украины (АМПУ). Люди привели многочисленные примеры, когда начальник филиала Сергей Строя (возглавлял порт до его разделения на ГП «РМТП» и АМПУ) действует в интересах частных компаний, ущемляя при этом интересы порта.
Малый бизнес с точки зрения автоматизации – это вечный поиск баланса между экономией и необходимостью автоматизировать бизнес-процессы так, чтобы уменишить «ручное» управление. С одной стороны, количество ресурсов  в малом бизнесе не так велико,  с другой – делая все только в ручном режиме,  можно попасть в зависимость от персонала и от недостатка времени на то, чтобы все делать и контролировать самостоятельно.
 Новая форма декларации по налогу на добавленную стоимость утверждена приказом Минфина от 28.01.2016 № 21.

ДОЛЖНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

По оперативным данным за первый месяц 2016 года, Андрей Кучма отметил, что Ренийские налогоплательщики уплатили в Сводный бюджет 5,3 млн.грн. налогов и сборов. Из
Предыдущие новости: